لیست آزمون های آنلاین درس هندسه دو پایه یازدهم رشته ریاضی

آزمون‌ آنلاین جامع کل کتاب هندسه 2

آزمون آنلاین رایگان حسابان یک پایه یازدهم در سایت ریاضیات ایران

20 سوال تصادفی از کل کتاب هندسه دو

آزمون آنلاین فصل اول

آزمون آنلاین فصل اول هندسه 2 پایه یازدهم در سایت ریاضیات ایران

10 سوال تصادفی در فصل اول مبحث دایره

آزمون آنلاین فصل دوم

آزمون آنلاین فصل دوم هندسه 2 پایه یازدهم در سایت ریاضیات ایران

10 سوال تصادفی تبدیل های هندسی و کاربردها

آزمون آنلاین فصل سوم

آزمون آنلاین فصل سوم هندسه 2 پایه یازدهم در سایت ریاضیات ایران

10 سوال تصادفی در روابط طولی در مثلث

آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ با پاسخ تشریحی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

نام آزمون : هندسه دهم

تاریخ آزمون: خرداد 1396

پایه دهم ریاضی

دبیرستان دور دوم

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تعداد سوال: 18

آموزش و پرورش شهرستان انار

آموزشگاه دبیرستان نمونه دولنی پسرانه شهرستان انار


دانلود فایل pdf نمونه سوال

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی

سؤال ۱. متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول اضلاعش 3 و 5 و طول یک قطر آن 6 باشد.

سؤال ۲. ثابت کنید در هر مثلث نیمسازها همرسند.

سؤال ۳. الف) نقیض گزاره «لوزی وجود دارد که مربع نیست.» را بنویسید.

ب) عکس قضیه «اگر یک چهار ضلعی زاویه هایش برابر باشد مستطیل است» را بنویسید.

سؤال ۴. اگر DE موازی باشد با  AB  آنگاه مقدار  x  را محاسبه کنید.

سوال شماره 4 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۵. ثابت کنید هر گاه دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشد آن دو مثلث با هم متشابه هستند.

فرض:  (A=D  و  C=F)

سوال شماره 5 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۶. با کمک تشابه مثلثها ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر، واسطه هندسی دو قطعه پاره خطی است که روی وتر ایجاد شده است.   

حکم: سوال شماره 6 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سوال شماره 6 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۷. در مثلث ABC  AB=7  و AC=5  و BC= 10  . طول دو قطعه ای که نیمساز B روی ضلع مقابل ایجاد می کند را محاسبه نمایید.

سؤال ۸. کامل کنید.

الف) مستطیلی که لوزی باشد ....... است.        

ب) مجموع فاصله های یک نقطه داخل یک مثلث متساوی الاضلاع، از سه ضلع برابر ............. است.     

ج) مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر است با .........    

د) ذوزنقه ای که قطر ها با هم برابر باشند ................................... نام دارد.

سؤال ۹. ثابت کنید در هر متوازی الاضلاع هر دو ضلع مقابل برابر هستند.

سوال شماره 9 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۱۰. با کمک قضیه فیثاغورس ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه، ضلع روبرو به زاویه 60 درجه  سوال شماره 10 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران  وتر است .

سؤال ۱۱. ابعاد مستطیلی 10 و 8 است ، مساحت مربعی که از برخورد نیمسازهای داخلی این مستطیل ایجاد می شود را بدست آورید. (نوشتن رابطه الزامی است)

سؤال ۱۲. مساحت تقریبی برگ را بدست آورید.

سوال شماره 12 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

 

سؤال ۱۳. در متوازی الاضلاع ABCD نقطه M وسط ضلع BC است و پاره خط AM قطر BD را در نقطه N قطع نموده است. نشان دهید SABCD = 12SMNB .

سوال شماره 13 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

 

سؤال ۱۴. به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید. 

الف) در فضا از یک خط چند صفحه می گذرد؟

ب) اگر خطی بر یکی از دو صفحه موازی عمود باشد، نسبت به دیگری چه وضعیتی دارد؟

پ) از هر نقطه غیر واقع بر یک صفحه، چند خط می توان به آن صفحه عمود کرد؟

ت) دو خط موازی را در نظر بگیرید. اگر یکی از خطوط را حول دیگری دوران دهیم چه جسم هندسی ای ساخته می شود؟

سؤال ۱۵. در شکل زیر نمای بالا، روبه رو و سمت چپ را رسم کنید.(فلش روبرو را نشان می دهد )

سوال شماره 15 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۱۶. الف) اگر صفحه ای به شکل عمودی مخروط ناقص را قطع کند، سطح مقطع حاصل چیست؟

ب) سطح مقطع یک مخروط قائم در برخورد با صفحه ی مایل به چه شکلی است؟

پ) دایره ای به شعاع r را حول یکی از قطرهای آن دوران داده ایم. شکل حاصل چیست؟

ت) دوران یک ذوزنقه قائم الزاویه حول ضلع عمود بر قاعده ها چه شکلی خواهد بود؟

سؤال ۱۷. کامل کنید .

الف) حداقل از ......... نقطه یک صفحه نمی گذرد .   

ب) اگر خط و صفحه نقطه اشتراکی نداشته باشند .......... هستند.

ج) اگر دو خط در یک صفحه نباشند ............. هستند .    

ج) یک استوانه از بالا ............ دیده می شود .

 

سؤال ۱۸. درستی یا نادرستی جملات را مشخص نمایید .

الف) خطی که بر صفحه ای عمود است ، بر تمام خطوط آن صفحه که از آن نقطه می گذرد عمود است.

ب) اگر خطی با یکی از خطوط صفحه ای موازی باشد، با آن صفحه موازی است.

ج) از دو خط متقاطع فقط یک صفحه می گذرد .

د) در فضا دو خط عمود بر یک خط حتما موازی اند .

پیامبر صلی ا... و علیه و آله فرمودند : روزه گرفتن در گرما ، جهاد است.

دانلود فایل pdf نمونه سوال پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳

دانلود سایر نمونه سوالات هندسه دبیرستان

لیست گروه بندی نمونه سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

جدیدترین محصولات

جزوه توپولوژی دکتر شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف بهار ۱۳۹۵ جزوه توپولوژی دکتر شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف بهار ۱۳۹۵ بازدید (37)
فایل جزوه توپولوژی دکتر شهشهانی دانشگاه ...
راهنما و تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن، جورج اف سیمونز، لطفی، مهدیانی راهنما و تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن، جورج اف سیمونز، لطفی، مهدیانی بازدید (480)
کتاب راهنما و حل المسائل معادلات دیفرانس...
حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز  فصل نهم حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز فصل نهم بازدید (1847)
حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز ف...
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 بازدید (1808)
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، ...
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 بازدید (1937)
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه...

فایل های تصادفی

جزوه حسابان پایه یازدهم استاد بابالویان 1396 جزوه حسابان پایه یازدهم استاد بابالویان ... بازدید (3298)
جزوه درس حسابان پایه یازدهم به قلم استاد...
پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشته  تجربی، دبیرستان نمونه دولتی شهید احمدی روشن، تهران تاریخ 13950907 پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشت... بازدید (9360)
پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشت...
مقدمه و فهرست مطالب ریاضیات عمومی مارون جلد دوم مقدمه و فهرست مطالب ریاضیات عمومی مارون ... بازدید (10580)
مقدمه و فهرست مطالب کتاب ریاضیات عمومی م...
هندسه منیفلد 1 دکتر بیدآباد، مقدمه و فهرست مطالب هندسه منیفلد 1 دکتر بیدآباد، مقدمه و فهر... بازدید (11555)
مقدمه و فهرست مطالب کتاب هندسه منیفلد دک...
کتاب بازگشت به منزل آخر دکتر میرزاوزیری کتاب بازگشت به منزل آخر دکتر میرزاوزیری... بازدید (2900)
کتاب بازگشت به منزل آخر دکتر میرزاوزیری...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (34241)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (25560)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (24622)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (22867)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست بازدید (22488)
دانلود کامل کتاب آشنایی با نظریه گراف دو...
  • تهران و کرج
  • 09190-24816-0
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آمار سایت

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا