میان ترم تحقیق در عملیات پیشرفته آبان 92 دکتر قنبری دانشگاه توس

چاپ
غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 
نمونه سوال امتحانی   نمونه سوالات دانشگاهی   نمونه سوالات کارشناسی ارشد   نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته   نمونه سوالات دکتر قنبری   نمونه سوالات دانشگاه توس  

نمونه سوالات : میان ترم تحقیق در عملیات پیشرفته

نام استاد : دکتر قنبری

تاريخ برگزاري : آبان ماه 1392

دانشگاه : توس

 


ضمن تشکر از همکار گرامی جناب آقای تقی زاده که این نمونه سوال را ارسال نمودند.

دانلود فایل نمونه سوال میان ترم تحقیق در عملیات پیشرفته آبان 92 دکتر قنبری دانشگاه توس