ابتدایی


پایه ششم ابتدایی


تیزهوشان پایه ششم


دبیرستان


پایه دهم


پایه یازدهم


آزمون های آنلاین شبیه ساز تیزهوشان ششم سال ۰۱-۱۴۰۰

آزمون شماه ۱ : جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰100%
آزمون شماره ۲: جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰100%
آزمون شماره ۳: جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰40%
آزمون شماره ۴: جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰30%
آزمون شماره ۵: جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰30%
آزمون شماره ۶: جمعه ۳ دی ۱۴۰۰20%
آزمون شماره ۷: جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰20%
آزمون شماره ۸: جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰10%

جشنواره ملی رسانه های دیجیتال

امنیت در پرداخت ها با وبگذر

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا