ابتدایی


پایه ششم ابتدایی


تیزهوشان پایه ششم


دبیرستان


پایه یازدهم


پایه دهم


برنامه آزمون های آنلاین شبیه ساز تیزهوشان ششم سال ۰۳-۱۴۰۲

آزمون شماه ۱ : جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۲: جمعه ۲۸ مهر۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۳: جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۴: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۵: جمعه ۱ دی ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۶: جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۷: جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۷: جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲100%
آزمون شماره ۷: جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲100%

جشنواره ملی رسانه های دیجیتال

امنیت در پرداخت ها

تعداد بازدید مطالب
15920422

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا