# اشتراک مجموعه قیمت
1 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
2 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۲ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
3 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
4 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۴ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
5 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
6 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۶ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
7 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
8 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۸ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
9 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
10 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۱۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
11 ثبت نام در آزمون آنلاین تیزهوشان ششم به هفتم - شماره ۱۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
12 طرح دو آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۲و۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
13 طرح دو آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۴و۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
14 طرح دو آزمونی شماره ۳ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
15 طرح دو آزمونی شماره ۴ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸ و ۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
16 طرح دو آزمونی شماره ۵ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۱۰ و ۱۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
17 طرح سه آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آٰزمون‌های ۲و۳و۴ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
18 طرح سه آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۵و۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
19 طرح سه آزمونی شماره ۳ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
20 طرح چهار آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۲و۳و۴و۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 170000 تومان
21 طرح چهار آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۶و۷و۸و۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 170000 تومان
22 طرح پنج آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۲و۳و۴و۵و۶ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 206250 تومان
23 طرح پنج آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰و۱۱و۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 206250 تومان
24 طرح شش آزمونی شماره ۱ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم:آزمون‌های ۲و۳و۴و۵و۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 240000 تومان
25 طرح شش آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 240000 تومان
26 طرح جامع آزمون های تیزهوشان ششم به هفتم: همه آزمون ها آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 350000 تومان
27 مشاهده امتیاز آزمون استعدادهای تحصیلی سال ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 20000 تومان
28 ثبت نام پایه دهم دبیرستان دبیرستان 60000 تومان
29 ثبت نام پایه یازدهم دبیرستان دبیرستان 100000 تومان
30 آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
31 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۷ آبان ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
32 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
33 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۳ دی ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
34 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم شماره ۸ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان

جدیدترین محصولات

جزوه مبانی آنالیز ریاضی فصل دنباله و سری ها استاد برزور جزوه مبانی آنالیز ریاضی فصل دنباله و سری ها استاد برزور بازدید (255)
جزوه مبانی آنالیز ریاضی فصل دنباله و سری...
پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دانشگاه صنعتی شریف خرداد 1401 پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دانشگاه صنعتی شریف خرداد 1401 بازدید (379)
پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دان...
پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دانشگاه صنعتی شریف خرداد ماه ۱۴۰۰ پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دانشگاه صنعتی شریف خرداد ماه ۱۴۰۰ بازدید (232)
پاسخ تشریحی پایان ترم ریاضی عمومی یک دان...
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی ۱ دانشگاه صنعتی شریف دی 1398 پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی ۱ دانشگاه صنعتی شریف دی 1398 بازدید (163)
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک دانش...
حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه چیان: فصل چهارم کاربردهای مشتق حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه چیان: فصل چهارم کاربردهای مشتق بازدید (370)
حل کلیه تمرینهای فصل چهارم کاربردهای مشت...

فایل های تصادفی

پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی 1 صنعتی شاهرود 13961016 هماهنگ پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی 1 صنعتی... بازدید (13065)
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعت...
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعتی شریف 13931025 پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعت... بازدید (13129)
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعت...
مقدمه و فهرست مطالب نظریه مجموعه ها (مبانی ریاضی) لین و لین مقدمه و فهرست مطالب نظریه مجموعه ها (مبا... بازدید (19002)
مقدمه و فهرست مطالب کتاب نظریه مجموعه ها...
جزوه درس توپولوژی، صال مصلحیان، فردوسی مشهد، 95-1394 جزوه درس توپولوژی، صال مصلحیان، فردوسی م... بازدید (17287)
جزوه تخصصی درس توپولوژی استاد صال مصلحیا...
پاسخ تشریحی آزمون پایان ترم محاسبات عددی دانشگاه صنعتی شریف آذر ماه 1395 پاسخ تشریحی آزمون پایان ترم محاسبات عددی... بازدید (12320)
پاسخ تشریحی آزمون پایان ترم محاسبات عددی...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (74292)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (39314)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (36882)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (33599)
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبا...
آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست بازدید (33288)
دانلود کامل کتاب آشنایی با نظریه گراف دو...

جشنواره ملی رسانه های دیجیتال

امنیت در پرداخت ها

تعداد بازدید مطالب
14368573

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا