# اشتراک مجموعه قیمت
1 طرح تک آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۲ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
2 طرح تک آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
3 طرح تک آزمونی شماره ۳ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۴ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
4 طرح تک آزمونی شماره ۴ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
5 طرح تک آزمونی شماره ۵ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۶ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
6 طرح تک آزمونی شماره ۶ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
7 طرح تک آزمونی شماره ۷ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۸ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
8 طرح تک آزمونی شماره ۸ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
9 طرح تک آزمونی شماره ۹ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۱۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
10 طرح تک آزمونی شماره ۱۰ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۱۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
11 طرح تک آزمونی شماره ۱۱ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۱۲ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
12 طرح دو آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۲و۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
13 طرح دو آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۴و۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
14 طرح دو آزمونی شماره ۳ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون شماره ۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
15 طرح دو آزمونی شماره ۴ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸ و ۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
16 طرح دو آزمونی شماره ۵ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۱۰ و ۱۱ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 90000 تومان
17 طرح سه آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آٰزمون‌های ۲و۳و۴ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
18 طرح سه آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۵و۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
19 طرح سه آزمونی شماره ۳ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 131250 تومان
20 طرح چهار آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۲و۳و۴و۵ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 170000 تومان
21 طرح چهار آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۶و۷و۸و۹ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 170000 تومان
22 طرح پنج آزمونی شماره 1 آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۲و۳و۴و۵و۶ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 206250 تومان
23 طرح پنج آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 206250 تومان
24 طرح شش آزمونی شماره ۱ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم:آزمون‌های ۲و۳و۴و۵و۶و۷ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 240000 تومان
25 طرح شش آزمونی شماره ۲ آزمون تیزهوشان ششم به هفتم: آزمون‌های ۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 240000 تومان
26 طرح جامع آزمون های تیزهوشان ششم به هفتم: همه آزمون ها آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 350000 تومان
27 مشاهده امتیاز آزمون استعدادهای تحصیلی سال ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 20000 تومان
28 ثبت نام پایه دهم دبیرستان دبیرستان 60000 تومان
29 ثبت نام پایه یازدهم دبیرستان دبیرستان 100000 تومان
30 آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
31 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۷ آبان ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
32 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
33 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم مورخ ۳ دی ۱۴۰۰ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان
34 اشتراک آزمون تیزهوشان ششم شماره ۸ آزمون‌های تیزهوشان پایه ششم 50000 تومان

جدیدترین محصولات

پروژه برنامه ریزی ریاضی غیر خطی با شرایط فازی با رویکرد برش الفا در بهینه سازی تابع هدف به همراه کد گمز Gams پروژه برنامه ریزی ریاضی غیر خطی با شرایط فازی با رویکرد برش الفا در بهینه سازی تابع هدف به همراه کد گمز Gams بازدید (822)
پروژه برنامه ریزی ریاضی غیر خطی با شرایط...
کنترل سرعت با سیستم منطق فازی در وسایل نقلیه خودران به همراه کد متلب کنترل سرعت با سیستم منطق فازی در وسایل نقلیه خودران به همراه کد متلب بازدید (654)
کنترل سرعت با سیستم منطق فازی در وسایل ن...
 حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه چیان: فصل پنجم حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه چیان: فصل پنجم بازدید (1808)
حل کلیه تمرینهای فصل پنجم کتاب ریاضی عمو...
جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه پیام نور - دکتر درویشی جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه پیام نور - دکتر درویشی بازدید (1120)
جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۲ دکتر ...
جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۱ دانشگاه پیام نور - دکتر درویشی جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۱ دانشگاه پیام نور - دکتر درویشی بازدید (962)
جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات ۱ دکتر د...

فایل های تصادفی

کلید پاسخنامه ریاضی عمومی ریاضی 1 مدیریت، آمار، جهانگردی و ... نیمسال دوم 90 - 89 پیام نور کلید پاسخنامه ریاضی عمومی ریاضی 1 مدیریت... بازدید (19127)
نام درس : ر یاضیات و کاربرد آن در مدیریت...
کلید آزمون ریاضی 2، ریاضی عمومی2، ریاضی کاربردی1، رشته شیمی، مهندسی کامپیوتر و ... پیام نور نیم سال دوم 92-1391 کلید آزمون ریاضی 2، ریاضی عمومی2، ریاضی ... بازدید (17654)
نام درس : ریاضی 2، ریاضی عمومی 2، ریاضی ...
جزوه ترکیبیات و کاربردهای آن دانشگاه صنعتی شریف دکتر جعفری پاییز ۱۳۹۶ جزوه ترکیبیات و کاربردهای آن دانشگاه صنع... بازدید (8283)
جزوه ترکیبیات و کاربردهای آن دانشگاه صنع...
دو فصل اول کتاب خودآموز سریع متلب (MATLAB) استاد مس فروش دو فصل اول کتاب خودآموز سریع متلب (MATLA... بازدید (5036)
مقدمه و فهرست مطالب به همراه دو فصل اول ...
 حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه چیان: فصل پنجم حل تمرین کتاب ریاضی عمومی یک دکتر کرایه... بازدید (1808)
حل کلیه تمرینهای فصل پنجم کتاب ریاضی عمو...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (70165)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (38950)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (36530)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست بازدید (33002)
دانلود کامل کتاب آشنایی با نظریه گراف دو...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (32743)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...

جشنواره ملی رسانه های دیجیتال

امنیت در پرداخت ها با وبگذر

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا