آنالیز ریاضی درس،مسأله؛قاآنی فراشاهی،میرزاوزیری

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

آنالیز ریاضی درس ، مسأله

آرش قاآنی فراشاهی،دکتر مجید میرزاوزیری

مشخصات کتاب

نام کتاب : آنالیز ریاضی درس ، مسأله

مؤلفان : آرش قاآنی فراشاهی ، دکتر مجید میرزاوزیری

ویراستار : علی رضا جباری

چاپ : آهنگ قلم

1386


مقدمه :

تلاش برای حل مسائل ریاضی مانند نوعی مبارزطلبی در میدان نبرد است و می توان گفت که بهترین راه برای تشخیص میزان یادگیری ریاضیات آن است که ببینیم تا چه حد می توانیم از عهده ی حل مسائل آن برآییم. برای کسی که یک بار درس را فراگرفته است و می خواهد دوباره به مباحث آن درس رو بیاورد نیز بهترین نقطه ی شروع، اقدام به حل مسأله در آن مبحث خاص است. حتی می توان گفت که در بسیاری موارد بهتر است دوره کرده درس را نیز با خواندن صورت یک سوال آغاز کنیم.

در رویارویی با یک سوال ریاضی دو حالت ممکن است رخ دهد؛ یا صورت سوال را می فهمیم و تعاریف برای ما آشنا هستند، یا حتی درک مسأله نیز برای ما مشکل می نماید. در صورتی که سوال برای ما نامفهوم باشد بی شک مطالعه ی مجدد تعاریف درس می تواند ما را به نقطه ای برساند که سوال را بفهمیم و اعتقاد بر این است که فهمیدن سوال بخش مهمی از حل آن است. از طرف دیگر در حالتی که سوال برای ما قابل درک است اما از عهده ی حل آن برنمی آییم، مسلماً مطالعه ی مجدد احکام و قضایای درس، بدون مطالعه ی برهان آن ها ، می تواند مفید باشد. معمولاً در برخورد اول با مسائل ، پس از آشنایی با قضایای مورد استفاده در مبحث مورد نظر، شاید بتوانیم دسته وسیعی از مسائل را حل کنیم، اما سختی و شاید زیبایی کار در مسائلی است که نه با صورت قضایا بلکه به کمک طرفندهای برهان ها حل می شوند.

این دسته اخیر همان بخش سخت و در عین خال زیبا از درگیری با ریاضیات را شامل می شود. گاهی اوقات حتی ترفندهای قبلی نیز برای برخورد با مسأله کارساز نیست و ریاضی دانان مجبور به ابداع روش های نو برای جدال با مسائل هستند. آنچه ریاضیات را زیبا می سازد همین مرموز بودن و غیرقابل پیش بینی بودن این میدان مبارزه است. وگرنه هر کسی با حفظ کردن دانسته های قبلی می توانست ادعا کند که راه پیروزی را یافته است.

لذا حل مسأله را نباید کاری پیش پا افتاده و دون در ریاضیا تلقی کرد. بالعکس باید اذعان داشت که شالوده ی اصلی پیشرفت در ریاضیات از غلبه برمسائل شکل می گیرد و شاید بتوان گفت که ریاضی دان برجسته کسی است که تبحر بالاتری در حل مسائل داشته باشد.

مسائل ریاضی از دو نوع مختلف هستند؛ دسته ی اول متشکل از مسائلی است که درک صورت سوال نیازمند مطالعه ای عمیق در مبحثی خاص است و دانستن تعاریف و احکام متنوع در آن بخش، تنها راه رسیدن به پاسخ می باشد. از طرفی دیگر دسته ی دوم مسائلی را شامل می شود که درک صورت آن ها به سادگی امکان پذیر است و حتی شاید یک دانش آموز دبستانی نیز به سادگی آن را دریابد، اما حل آن ها نیازمند ممارستی فوق العاده می باشد.

نمونه ای از دسته دوم از حدس گلدباخ یاد کرد. در هر صورت هر کدام از دو نوع مسائل زیبا هستند و نمی توان دقیقاً مشخص کرد که وظیفه ی یک ریاضی دان حل کدام یک از این انواع می باشد.

در این کتاب مسائلی که به نظر مؤلفین زیبا آمده است جمع آوری گردیده و شاید هیچ محکی جز احساس زیبایی در آن ها موجب انتخابشان نشده است. از آن جایی که در طرح بعضی مسائل دانستن تعاریف و قضایایی خاص لازم به نظر آمده، آن هایی که مهم تر بوده اند ذکر گردیده اند و از این رو در این کتاب، درس را از طریق حل مسأله خواهید آموخت. فهرست الفبایی انتهای کتاب می تواند راهنمای خوبی برای یافتن مکان تعاریف و قضایای مهم در کتاب باشد.

لیست کتاب های استاد میرزاوزیری (فایل ها با مجوز استاد میرزاوزیری)

داو دوم

داو دوم حکایتی در زمان دو بعدی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

حکایتی در زمان دو بعدی

گذشته‌ای که می‌آید

کتاب گذشته ای که می آید دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

و چهار داستان دیگر

مثلث

 کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

سه داستان در زوج، فرد و همه

قتل در فانوس دریایی

کتاب قتل در فانوس دریایی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

داستانی جنایی با منطق ریاضی

اشتباه سوزنبان

کتاب اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

اشتباه سوزنبان

حافظه استاد

کتاب حافظه استاد دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

داستان استاد پورعبدالله

سیصد و یازده

 کتاب سیصد و یازده دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

کتابی سرشار از رمز و راز

روزی که صداهارادیدم

کتاب روزی که صداها را دیدم دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

مگه صداها رو میشه دید؟

یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد اول

کتاب یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد اول دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

آیا می‌توان از ریاضیات به عنوان زبان دوم یاد کرد؟

یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد دوم

کتاب یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد دوم دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

آیا می‌توان از ریاضیات به عنوان زبان دوم یاد کرد؟

یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد سوم

کتاب یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد سوم دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

آیا می‌توان از ریاضیات به عنوان زبان دوم یاد کرد؟

شمردنی‌ها را بشمار!

کتاب شمردنی ها را بشمار دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

یادگیری مبانی شمارش، با ساده ترین نوع پرسش های شمارشی برای دانشجویان ریاضی و غیر ریاضی

فضاهای برداری توپولوژیک

کتاب فضاهای برداری توپولوژیک در سایت ریاضیات ایران

طعم اول

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

کتاب فضاهای متریک با طعم توپولوژی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

کتاب برگزیده سال 1384 خراسان

کهکشان ستاره های دریایی

کتاب کهکشان ستاره های دریایی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

کهکشان ستاره های دریایی!

بازگشت به منزل آخر

کتاب بازگشت به منزل آخر دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

بازگشت به منزل آخر

سرنوشت پدرم

کتاب سرنوشت پدرم دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

سرنوشت پدرم

سفر به شهر ریاضی

کتاب سفر به شهر ریاضی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

سفر به شهر ریاضی

قلب در نگاه

کتاب قلب در نگاه دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

قلب در نگاه

استقرا گام های پیاپی

کتاب استقرا گام های پیاپی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

استقرا گام های پیاپی

منطق ضامن استدلال

کتاب منطق ضامن استدلال دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

منطق ضامن استدلال

منطق، مجموعه‌ها، اعداد

کتاب منطق، مجموعه ها، اعداد دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

اعداد یعنی دستور نگارش ریاضیات

اصول نظریه اعداد

کتاب اصول نظریه اعداد دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

هیچ جاده ملوکانه ای به سمت هندسه کشیده نشده است!

آمادگی برای مسابقه شهر ریاضی

کتاب آمادگی برای مسابقه شهر ریاضی دکتر میرزاوزیری در سایت ریاضیات ایران

آمادگی برای مسابقه شهر ریاضی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • هیچ نظری یافت نشد

جدیدترین محصولات

حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز فصل نهم حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز فصل نهم بازدید (255)
حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز ف...
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 بازدید (163)
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، ...
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 بازدید (225)
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه...
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل نهم حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل نهم بازدید (238)
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب...
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل هشتم حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل هشتم بازدید (310)
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب...

فایل های تصادفی

جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر عشقی دانشگاه صنعتی شریف جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر عشقی دانشگاه... بازدید (9467)
جزوه دست نویس تحقیق در عملیات 1 دکتر عشق...
Construction of solitary solution and compacton-like solution... Construction of solitary solution and co... بازدید (10878)
نام کامل مقاله: Construction of solitary...
کتاب سفر به شهر ریاضی دکتر میرزاوزیری کتاب سفر به شهر ریاضی دکتر میرزاوزیری... بازدید (1669)
کتاب سفر به شهر ریاضی دکتر میرزاوزیری...
پاسخنامه تشریحی برنامه سازی پیشرفته پیام نور ترم اول 93-92 همراه با برنامه پاسخنامه تشریحی برنامه سازی پیشرفته پیام... بازدید (9721)
پاسخنامه کاملا تشریحی اصول کامپیوتر2 و ب...
یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد سوم دکتر میرزاوزیری یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم جلد سو... بازدید (2817)
نسخه پی دی اف کتاب یادگیری ریاضیات به عن...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (30888)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (23216)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (22281)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (20500)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست بازدید (20218)
دانلود کامل کتاب آشنایی با نظریه گراف دو...
 • تهران و کرج
 • 09190-24816-0
 • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آمار سایت

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا