تعریف فضای برداری، مثال و تمرین

مقطع تحصیلی: عمومی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

تعریف فضای برداری: فرض کنید که V مجموعه‌ای از بردارهاست که بر روی میدان F در نظر گرفته‌ایم. مجموعه‌ V بر روی میدان F، همراه با دو عمل دوتایی جمع برداری و ضرب اسکالر که به صورت زیر تعریف می‌شود:

\(\forall v , w \in V ⇒ v+w \in V\)

\(\forall v \in V , c \in F ⇒ cv \in V\)

را یک فضای برداری یا فضای خطی گویند، هرگاه در شرایط زیر صدق نماید:

۱. عمل دوتایی جمع دارای خاصیت جابه‌جایی است، یعنی داریم:

\(\forall ‎a,b ‎\in V‎ ‌‎\longrightarrow ‎a+b =‎ ‎b+a\)‌‌‎

۲. عمل دوتایی جمع شرکتپذیر است، یعنی داريم: 

‎\( ‎\forall ‎a,b‎,c \in V ‎\longrightarrow ‎(a+b)+c =‎ ‎a+(b+c)‎ \)‌‌‌‌‌‎

‏۳. بردار یکتای صفری در V‌‌‎ موجود است، به طوری که به ازای هر ‌‎\( ‎a\in v ‌‌‌‎\)‌‎ ، داریم:

‎\( ‎a+0 = ‎0+a ‎=a ‌‎\)‌‎

‏۴. به ازای هر بردار ‎\(‎ a ‌‎\in V ‌‌‌‎\)‌‌‏ ، بردار یکتای ‌‎\( b‎ ‎\in V \)‌‌‌‎ موجود است. به قسمی که داریم:

‎\( ‎a+b =‎ ‎b+a =‎ 0 ‌‌‌‎\)‌‎ 

۵. به ازای هر ‎\(‎ a‎ ‎\in V ‌‌‌‎\)‌‌‏ ، داریم:

‎\(‌‌‎1a = a ‎\)‌‌‎

۶. به ازای هر ‎\( ‎c‎_{1},c_{2} ‎\in F ‌‌‌‎\)‌‌‏ و ‌‎\( a‎ ‎\in ‎V‎ ‌‎\)‎ ، داریم:

‎\( ‎(c_{1}c_{2})a =‎ ‎c_{1}(c_{2}a) ‌‎\)‎


‏مثال. فرض کنید که \(V= \{(v_1 , ... , v_n) | v_i \in \mathbb{R} , 1 \leq i \leq n \}\) ‏ مجموعه‌ تمام ‎n‌‏تایی مرتب‌ها بر روي‎ میدان اعداد حقیقی F‌‌ باشد. دو عمل دوتايي جمع برداري و ضرب اسكالري را به صورت زير تعريف مي‌كنيم: 

\( ‌‎(v_{1} ,‎ ‎... ,‎ ‎v_{n}) +‎ ‎(w_‎‎{1} ,‎ ‎... , ‎w_{n}) =‎ ‎(v‎_{1} +‎ w_‎‎{1} ,‎ ‎... ,‎ ‎v_{n}+w_{n}) ‌‎\)‌‎

‎\( ‎k(v_{1} ,‎ ‎... ‎v_{n}) = (‎kv_{1}, ‎... ,‎ ‎kv_{n}) ‌‎\)‌‎

در اینصورت مجموعه‌ V همراه ميدان F تشکیل یک فضای برداری خواهد داد.

برای اثبات این موضوع کافی است ثابت کنید که V نسبت به عمل دوتایی جمع برداری و ضرب اسکالر روی میدان F دارای خاصیت‌های ذکر شده در تعریف می‌باشد. لذا داریم:

۱. عمل دوتایی جمع دارای خاصیت جابه‌جایی است، یعنی داریم:

\((v_1 , ... , v_n) + (w_1 , ... , w_n)=(v_1+w_1 , ... , v_n+w_n)= (w_1 , ... , w_n)+ (v_1 , ... , v_n)\)

۲. عمل دوتایی جمع شرکتپذیر است، یعنی داريم: 

\((v_1 , ... , v_n) + ((w_1 , ... , w_n) + (z_1 , ... , z_n)) = (v_1 + (w_1 + z_1) , ... , v_n + (w_n + z_n)) = ((w_ 1 , ... , w_n) + (v_1 , ... , v_n)) + (z_1 , ... , z_n)\)

‏۳. بردار یکتای صفری در V‌‌‎ موجود است، به طوری که به ازای هر \((v_1 , ... , v_n)\) ‏بگیریم‏، داریم:

\((v_1 , ... , v_n) + (0 , ... , 0)= (v_1 + 0 , ... , v_n + 0)=(v_1 , ... , v_n)\)

‏۴. به ازای هر بردار \( (v_1 , ..., v_n) \in V\)‏ بگیریم، بردار یکتای \((w_1 , ..., w_n) \in V\) موجود است. به قسمی که داریم:

\(‌(v_1 , ... , v_n)+(w_1 , ... , w_n) =(0 , ... , 0)\)

کافی است که \((w_1 , ... , w_n) = (-v_1 , ... , -v_n)\) در نظر بگیریم. 

برای شرط پنجم که با در نظر گرفتن اسکالر ۱، حکم را می‌توان برقرار نمود. شرط آخر را به عنوان تمرین بررسی کنید. با برقراری تمام این شرایط فضای برداری بیان شده همراه با میدان اعداد حقیقی تشکیل یک فضای برداری را خواهد داد. 


تمرین ۱. فضای ‎\(‎ V‎ =‎ \{‎ ‎x+iy | ‌‎x,y ‎\in \mathbb{R‎} ,‎ i‎^2 \mathbb{R‎} \} ‌‌‎\)‌‌‏ را همراه با میدان F‌‌‎ که اعداد مختلط می‌باشد را در نظر بگیرید. آیا این  مجموعه‌ همراه با دو عمل دوتایی زیر تشکیل یک فضای برداری را می‌دهد؟ 

\( ‌‎(x+iy) +‎ ‎(h+ix) =‎ ‎(x+h) ‎+i(x+y) ‌‎\)‌‎

‎\( ‎a(x +‎ ‎iy) =‎ ‎ax+iay ‌‎\)‌‎


‏تمرین ۲. مجموعه‌ {تمام توابع حقیقی}=V بر روی میدان اعداد حقیقی را در نظر بگیرید. دو عمل دوتایی زیر را بر روی مجموعه‌ V همراه میدان F به گونه زیر تعریف می‌کنیم: 

‎\(‌‎ ‎(f+g)(x) =‎ ‎f(x) +‎ ‎g(x) ‌‎\)‌‎

‎\( ‎c(f(x)) =‎ ‎(cf)(x) ‌‎\) ‌‎


‏تمرین ۳. ثابت کنید فضای توابع چندجمله‌ای از مرتبه ‎n‌‏ همراه با میدان اعداد حقیقی تشکیل یک فضای برداری همراه با دو عمل دوتایی تعریف شده به صورت زیر را می‌دهد.

\(‌‎ ‎f(x) + ‎g(x) =(a_0 + a_1 x+ ...+ a_n x^n ‌‎) + (b_0 + b_1 x + ... + b_n x^n) = (a_0 + b_0 )+(a_1 + b_1)x  + ... + (a_n + b_n) x^n\)‌‎

‎\( ‎cf(x) ‌= c(a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n) = ca_0 + ca_1 x+ ... + ca_n x^n‎\)‌‎

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • هیچ نظری یافت نشد

جدیدترین محصولات

حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز فصل نهم حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز فصل نهم بازدید (1088)
حل تمرین های کتاب ریاضی هشتم خیلی سبز ف...
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، دانشگاه صنعتی شریف بهار 1397 بازدید (950)
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد یوسف نژاد، ...
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه صنعتی شریف 96-97 بازدید (1075)
جزوه جبر یک دکتر غلامزاده محمودی دانشگاه...
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل نهم حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل نهم بازدید (1059)
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب...
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل هشتم حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل هشتم بازدید (1103)
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب...

فایل های تصادفی

جزوه ریاضی عمومی 3 دانشگاه آزاد بروجرد دکتر میرزایی جزوه ریاضی عمومی 3 دانشگاه آزاد بروجرد د... بازدید (2334)
جزوه ریاضی عمومی 3 دانشگاه آزاد بروجرد د...
پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشته تجربی، دبیرستان نمونه دولتی شهید احمدی روشن، تهران تاریخ 13950907 پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشت... بازدید (8900)
پاسخ تشریحی ریاضی 1 (ریاضی سال دهم)، رشت...
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز فصل هشتم حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب... بازدید (1103)
حل تمرین های کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سب...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری... بازدید (21741)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
جزوه روش های عددی در جبرخطی دکتر مهدی دهقان دانشگاه امیرکبیر 88-89 جزوه روش های عددی در جبرخطی دکتر مهدی ده... بازدید (9838)
جزوه دست نویس اسکن شده درس روش های عددی ...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (32897)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (24479)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (23552)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (21741)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست آشنایی با نظریه گراف، دوگلاس بی وست بازدید (21481)
دانلود کامل کتاب آشنایی با نظریه گراف دو...
 • تهران و کرج
 • 09190-24816-0
 • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آمار سایت

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا